Politica de Confidențialitate

Utilizarea acestui site, precum si participarea la orice eveniment de dezvoltare personala este condiționată de respectarea termenilor și condițiilor de CONFIDENTIALITATE detaliate mai jos.

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Societății NLP Revolution Training SRL.

Dacă alegeți să vizitați site-ul și să accesați serviciile de evenimente de training si dezvoltare personala (in format fizic, de tip fata in fata, organizate in locatii din Romania sau din strainatate, numite in continuare “Evenimente”) puse la dispoziție prin intermediul site-ului, sau prin alte mijloace de promovare, vă asumați cunoașterea și acceptarea în totalitate a acestor termeni și condiții de confidentialitate, care stau la baza contractului dintre Societate și dumneavoastră.

Platforma cursnlp.ro este deținută de către organizatorul Evenimentelor, respectiv NLP Revolution Training SRL, cu sediul social în Jud Timis, str. Prunului, Nr 6, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timis sub nr. J35/3583/2021, având CUI RO44859134, e-mail contact@cursnlp.ro.

Pentru facilitarea transmiterii informațiilor, vom avea în vederea utilizarea termenului de „Societate” pentru a ne referi la NLP Revolution Training SRL, respectiv termenii „cursnlp.ro” sau „site” pentru a ne referi la Platforma cursnlp.ro.

Termenul “Eveniment” il vom folosi pentru a ne referi la serviciile de evenimente de training si dezvoltare personala desfasurate in format fizic, de tip fata in fata, in format de tip tabere sau cursuri, organizate in locatii din Romania sau din strainatate de catre societate.

Clientul (cursant sau vizitator al site-ului) se obligă să păstreze confidenţialitatea faţă de terţi, să nu dezvăluie sub nicio formă şi prin niciun mijloc, să nu utilizeze în nicio modalitate, fie direct, fie indirect, fie în folos propriu, fie în folosul altuia, niciun fel de materiale, acte, date, informaţii rezultate din/în legătură cu participarea sa la Evenimente sau cu accesarea materialelor de pe site sau altor aspecte confidenţiale aparţinând Societatii, de care Clientul a luat la cunoştinţă în orice mod pe durata accesului la site sau la Evenimente.

Obligaţia de confidenţialitate, astfel cum este prevăzută mai sus, se menţine în sarcina Clientului timp de 5 (cinci) ani de la data încetării accesului la site sau la Evenimente.

Prin informații confidențiale se înțelege orice informație de continut al materialelor, de structura, sau de organizare, aparținând Societatii sau terților cu care aceasta are relații de afaceri sau de colaborare de orice fel, sau privind activitatea acestora si care este transmisă de către Societate în timpul Evenimentelor sau accesarii de continut de pe site, precum si orice imprejurare relevanta legata de Societate (inclusiv, dar fara a se limita la cele prevăzute la lit. a) – c) de mai jos), indiferent dacă aceasta informație a fost transmisă de catre Societate sau terți, primită de către Societate in forma scrisa, orala sau in orice alt mod, și care se referă inclusiv dar nelimitat la:

a) Planurile de afaceri, de marketing si financiare ale Societatii, precum și ale clienților acestuia și/sau ale tertilor cu care are relații de afaceri sau cu care intra în contact prin natura activitatii desfasurate;

b) Sistemul organizatoric, informațional și de management al Societatii;

c) Informații referitoare la numele clienților și furnizorilor Societatii, precum și orice alte informații referitoare la datele tehnice, financiare, comerciale, indiferent dacă în documentele respective figureaza sau nu cuvintele “confidential” ori “proprietate exclusiva”.

Clientul declara și înțelege ca vor folosi informațiile confidențiale care le parvin pe parcursul executarii prezentului Contract numai în interesul și în scopul îndeplinirii obligatiilor sale contractuale și se obliga sa nu le transmită terților, indiferent de motiv și indiferent de forma în care ar putea fi transmise.

Clientul site-ului sau al Evenimentelor se obliga să nu pună la dispoziţia niciunui terţ, indiferent de metodă ori suport, cu titlu gratuit sau oneros, materiale, informații, exercitii aplicative, poze/filmari sau orice alte materiale nespecificate in acest document, dar avand legatura sau decurgand din inscrierea sau participarea la orice Evenimente organizate de catre societate, ori la care are acces folosid site-ul, clientul având exclusiv dreptul de a folosi cele primite în folosul și beneficiul strict personal.

În cazul în care se dovedește că au încălcat obligația de confidențialitate, vor datora Societatii penalități egale cu prejudiciul cauzat. Incalcarea obligatiei de confidentialitate in orice mod duce la excluderea automata din orice Eveniment prezent sau viitor organizat de catre Societate sau colaboratorii acesteia, precum si incetarea accesului la site si inchiderea contului, fara ca respectivul client sa aiba dreptul la vreo despagubire sau pretentie materiala sin acest sens.

Orice declaraţii sau interviuri, precum şi dezvăluirea oricăror informaţii către media în legătură cu Evenimentele sau continutul aferent contului sau pe site se poate face de catre Client numai cu acordul prealabil in forma scrisa al Societatii.

Toate drepturile ce decurg din dreptul de proprietate intelectuală asupra Evenimentului sau materialelor de pe platforma, modelelor de program, precum și a oricărui material folosit de formatorii incluși în Evenimente, sunt proprietatea exclusivă a Societatii şi sunt protejate de legislația în domeniul proprietății intelectuale.

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

A. Dacă sunteți client al site-ului, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi:

Date de identificare si date de contact, precum nume, prenume, adresa de domiciliu si/sau de corespondenta, adresa de e-mail si numar de telefon.

Date referitoare la modul în care utilizați site-ul (de exemplu, comportamentul/ preferințele/ obișnuințele dumneavoastră în cadrul domeniilor)

Precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul completării unui formular / contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea site-ului.

B. Daca sunteți vizitator al site-ului, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați:

În mod direct în contextul utilizării site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebari / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.

În mod indirect, date precum: adresa IP, browser folosit, durata navigării, istoricul căutărilor, sistem de operare folosit, limba și pagini vizualizate, URL-uri complete, secvența de click-uri către, prin și de la site-ul nostru, informații sau servicii vizualizate / căutate, durata vizitelor pe anumite pagini, informații privind interacțiunea cu paginile (ex. derularea, click-urile, trecerile de mouse), date despre comportamentul utilizatorilor.

Scopurile și temeiurile prelucrării

A. Daca sunteți client al site-ului, prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se realizează astfel:

- pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce revin în contextul prestării de servicii, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi produsele si serviciile puse la dispozitie.

- pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră și, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea și facturarea comenzii plasate pe site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse sau servicii comandate etc.

Temei: Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și NLP REVOLUTION SRL

- pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite prin intermediul site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizarii consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

- în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a site-ului, realizarea de profiluri de preferințe de consum, în principal, în vederea îmbunătățirii experienței oferite pe site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim de a îmbunătăți permanent experiența clienților pe site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

B. Daca sunteți vizitator al site-ului, societatea prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

- pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite de societate, prin intermediul site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, daca alegeți să-l furnizați.

- Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.
- pentru rezolvarea plângerilor, reclamațiilor și pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăți experiența dumneavoastră oferita pe site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la bază interesul legitim al Societatii de a asigura funcționarea corectă a site-ului, precum și pentru a îmbunătăți permanent experiența vizitatorilor site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră

Durata pentru care vă prelucrăm datele

Vă vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

In cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligațiilor legale care revin în sarcina noastra ca Societate.

În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate de renuntare.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, vom înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

Clauza de neconcurență

Clientul garantează şi răspunde că nu va intra, în mod direct sau indirect, în concurenţă cu activitatea Societatii și nici nu va desfășura, în mod direct sau indirect, el însuşi, angajaţi ori interpuşi ai acestuia, cu titlu gratuit sau cu titlu oneros, alte programe, evenimente sau continuturi de orice tip, care au obiect identic sau similar, in tot sau in parte, cu cel pus la dispoziţia sa de către Societate pe site sau in Evenimente.

Clauze finale

Părţile declară că înteleg deplin efectele clauzelor prezentelor termeni şi condiţii de confidentialitate şi că aceste clauze reflectă voinţa comună şi neîngrădită a părţilor.

Orice comunicare dintre părţi referitoare la prezentele termeni şi condiţii poate fi transmisă prin e-mail sau scrisoare, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

Modificarea prezentelor termeni şi condiţii poate fi făcută de către societate oricand, prin simpla modificare pe site, cu acordul părților contractante.

Clauzele prezentelor termeni şi condiţii se completează cu dispozițiile legale în vigoare.

Prezentele termeni şi condiţii se supun dispoziţiilor legii române.

În cazul în care aveţi nevoie de mai multe detalii și nu le-aţi găsit mai sus, vă rugăm să ne contactaţi la adresa: contact@cursnlp.ro.